Loading 
 
Kongres športa za vse

PREDSTAVITEV

Telesna neaktivnost je četrti najpogostejši faktor tveganja za predčasno umrljivost.

Številne evropske države se tega problema zavedajo in ukrepajo. V svetu je na tem področju vedno bolj aktualno povezovanje športne in medicinske stroke ter predpisovanje športne vadbe na napotnico, s čimer se spodbuja prebivalstvo k aktivnemu življenjskemu slogu s športom. Ugotovitve kažejo izredne pozitivne učinke tovrstnih aktivsnoti, saj se je v nekaterih evropskih državah strošek zdravljenja posledic neaktivnega življenjskega sloga zmanjšal za skoraj 5-krat.

Zato je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez skupaj s soorganizatorji kongresa kot osredonje temo letošnjega, 12. Kongresa športa za vse, izbral naslov »ŠPORTNA STROKA IN MEDICINA V PARTNERSTVU VARNE, KAKOVOSTNE IN UČINKOVITE VADBE«.

Kongres je namenjen športnim delavcev, strokovnemu in medicinskemu osebju v zdravstvenih domovih, športnim klubom ind ruštvom, ki jim sodelovanje z medicinsko stroko lahko prinaša novo poslovno priložnost, športnim zvezam in vsem ostalim, ki delujejo na podorčju športane rekreacije.


Pridobitev licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju športne rekreacije

V okviru praktičnega dela kongresa, ki poteka v soboto, bodo predstavljene novosti na področju športa za vse na mednarodni ravni - testiranje European Fitness Badge. Gre za baterijo testiranj telesne pripravljenosti, ki je bila razvita v preteklih dveh letih zaradi izkazane potrebe po testiranju ob upoštevanju stanja posameznikov današnje družbe.

Testiranje je sestavljeno iz posameznih vaj in se lahko izvede v lažji (za telesno manj sposobne posameznike) oziroma težji različici. Njegova prednost je predvsem v preprosti in hitri izvedbi, za katero ne potrebujemo posebnih ali dragih pripomočkov, testiranje pa je primerno za različne starostne skupine in stopnje telesne pripravljenosti.

Vsebina je zanimiva za športen oziroma strokoven kader v športnih društvih, fitnes centrih in drugih športnih organizacijah. Športna unija Slovenije pa vsem vaditeljem, ki so že pridobili usposobljenost za delo v športu sobotni del programa Kongresa priznava tudi kot opravljen licenčni seminar za strokovno delo v športu.

PROGRAM

Petek, 13. oktober 2017
8.30Registracija udeležencev
9.00–9.30Otvoritev kongresa
9.30–9.4530 let SLOfit in predstavitev projekta Crowdhealthdr. Milan Žvan, dr. Gregor Jurak
9.45–10.15Wolfgang Baumann, generalni sekretar TAFISA
10.15–10.45Predstavitev projekta Simbioza Giba dr. Ana Pleško

Aktivni odmor (vodita: Gregor Jenko, Miha Bevc, Fitnes zveza Slovenije)
11.00–11.15Odmor za kavo
11.15–13.00 moderatorja: dr. Boris Sila, dr. Maja Bučar Pajek
Razvoj kadrov v športu in primeri dobre prakse
Kako v praksi do sodelovanja kineziologov in medicinskih strokovnjakov na celotnem področju športa za vsedr. Herman Berčič

Predstavitev projekta integracije kineziologov v sistem zdravstva, ugotovitve mag. Poljanka Pavletič Samadržija

Predstavitev kineziologije kompetenc kineziologovdr. Vedran Hadžić

Predstavitev vzorčnega modela: kaj, zakaj, kako?Jaka Strel, dr. med

Delo kineziologa v praksi, znotraj dejavnosti ZD ter na ravni lokalne skupnostidr. Suzana Pustivšek

Pogled direktorice ZD Kranj na sistemsko umeščanje kineziologovLilijana Gantar Žura, dr. med.

Prikaz učinkov opravljenega dela kineziologov v projektu dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg

Razprava
Aktivni odmor (vodijo kineziologi vključeni v projekt Razvoj kadrov v športu)
13.00–13.30Odmor za kosilo
13.30–15.00Poškodbe pri športu za vse in preventivnamoderatorja: dr. Herman Berčič, Dušan Gerlovič

Analiza podatkov NIJZ s področja poškodb in poškodb v športu Tina Medved

Preventiva pred poškodbami z vidka fizioterapije Jure Bornšek

Vadba na receptJanez Matoh, prim. Janez Poles, dr. med.

Vadba kot pripomoček za izboljšanje kvalitete življenja pri ljudeh z bolečino v križu dr. Miha Vodičar, dr. Maja Bučar Pajek

Funkcionalna vadba dializnih bolnikov Špela Bogataj, dr. Maja Bučar Pajek

Aktivni odmor (vodita: Gregor Jenko, Miha Bevc, Fitnes zveza Slovenije)
15.00–15.40moderatorja: Janez Matoh, Matej Planko

Varna vadba v sistemu programa Slovenija je FIT - SLOfit Miha Bevc, Gregor Jenko, Dušan Gerlovič

Gibalne urice za otroke z avtizmom doc. dr. Marta Macedono Lukšič

Nacionalna sokolska športna šola (NSŠS) – Miška Eli in Sokolček Dušan Gerlovič

Razprava
15.40–16.00Zaključki prvega dne kongresa s sklepidr. Maja Bučar Pajek, dr. Herman Berčič
Sobota, 14. oktober 2017
Program velja kot licenčni seminar Športne unije Slovenije za strokovne delavce, kiimajo prehdodno opravljen progam usposabljanja za strokovno delo v športu na področju športne rekreacije. Program vodita Mojca Markovič in Tina Hanžič, Športna unija Slovenije.
9.00-9.45Teoretični uvod
9.45–12.00European fitnes badge - 1. stopnja
12.00–12.30Odmor za malico
12.30–15.00European fitnes badge - 2. stopnja

PREDAVATELJI

dr. Maja Bučar Pajek
Predsednica programskega sveta kongresa

Dr. Maja Bučar Pajek je izredna profesorica kineziologije na Univerzi v Ljubljani. Zaposlena je na Fakulteti za šport v Ljubljani oddelek športna vzgoja. Znanstveno in strokovno deluje tako na področju vrhunskega športa kot tudi športa za vse. Maja Bučar Pajek je bila zunanja sodelavka in predavateljica na Pedagoški Fakulteti pri projektu Zdrav življenjski slog. Kot predsednica Zveze za šport otrok in mladine Slovenije je bila odgovorna nosilka različnih nacionalnih projektov vsebinskih mrež na področju športa in rekreacije, ki so financirane s strani evropskih socialnih skladov. Kot odgovorna oseba in predavateljica je aktivno sodelovala pri projektu Gibalna aktivnost za zdravje. Pri Gimnastični zvezi Slovenije je članica strokovnega sveta in vodja usposabljanja. V letu 2012 je bila tudi članica strokovnega sveta Republike Slovenije za šport. Svoje raziskovalno in strokovno delo redno objavlja v tujih in domačih publikacijah ter na različnih znanstvenih in strokovnih konferencah doma in po svetu. Je odgovorna urednica znanstvene revije Science of Gymnastics Journal, ki je začela izhajati v letu 2009. Science of Gymnastics Journal je prva in edina znanstvena revija na področju gimnastike, svojo enkratnost pa kaže z uvrščanjem med odmevne svetovne baze znanstvenih revij. Na strokovnih in znanstvenih kongresih sodeluje v različnih vlogah: kot predsednica znanstvenega odbora, predsednica programskega sveta, v različnih organizacijskih odborih in kot vabljena predavateljica.


Sarah van Ballekom

New Zealander Sarah van Ballekom practiced as a commercial lawyer for three years before joining the IOC Sports Department. She manages the Sport and Active Society Commission, and the World Olympians Association (the IOC’s alumni organisation for Olympians). She is passionate about getting people moving and playing sport. In her spare time, Sarah enjoys cycling and running around the Swiss vineyards.


Wolfgang Baumann
TAFISA

TAFISA secretary general Wolfgang Baumann graduated in Sports Economics, Sports Science and English Language at the Universities of Bonn, Bayreuth and Stirling (Scotland). As the elected TAFISA Secretary General he works fulltime as the Executive Director of the TAFISA Office in Frankfurt/Germany. He is the former Executive Director of the DOSB and the Sport Marketing Agency Deutsche Sport Partner GmbH. He has contributed to and developed various international and national Sport for All programs and campaigns. His main working areas are marketing and management of Sport for All and comparative studies of Sport for All internationally. He has been consultant for Sport for All in more than 30 countries and invited as a speaker to numerous congresses and seminars worldwide. Moreover, he is appointed guest teacher at the Private Universities of Mannheim and Seeburg (Austria). He has published on the topic in magazines, professional journals and books. His international positions include his seat on the IOC Sport and Active Society Commission and he is the Vice President of the International Council of Sports Sciences and Physical Education (ICSSPE). In 2015 he was appointed member of High Level Advisory Group of the EU Sport Commissioner. He is married and has three daughters. His hobbies are sport (golf, skiing, tennis, soccer) and music (plays saxophone in a jazz band).


dr. Gregor Jurak
Fakulteta za šport

Gregor Jurak je redni profesor in raziskovalec na Univerzi v Ljubljani. Poleg akademske izobrazbe, ki jo je pridobil na Fakulteti za šport, je magistriral tudi na Ekonomski fakulteti. Njegove delovne izkušnje segajo od poučevanja v osnovni in srednji šoli ter univerzi, treniranja vrhunskih športnikov, vodenja več nacionalnih športnih projektov, delovanja v strokovnem svetu Plavalne zveze Slovenije, v več različnih odborih OKS-ZŠZ in Zavoda za šport Slovenije, v strokovnem svetu vlade RS za šport, desetletnega poslovodenja Fundacije za šport, prodekanovanja, pa vse do vodenja investicijskih projektov. Med drugim je prvi avtor aktualnega nacionalnega programa športa. V mladosti je bil vrhunski športnik, zato je šport izkusil tudi skozi oči športnika. Vodi in sodeluje v več mednarodnih in domačih raziskovalnih projektih ter je član več mednarodnih ekspertnih skupin. Sodeluje v SLOfit raziskovalnem timu (www.slofit.org), njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v preučevanje gibalne dejavnosti otrok in mladine v povezavi z življenjskimi slogi ter posledicami na njihove morfološke značilnosti in telesne zmogljivosti, v preučevanje različnih pedagoških pojavov, povezanih s športno vzgojo, ter v preučevanje nekaterih vidikov managementa v športu. Pomembna značilnost njegovega raziskovalnega dela je povezovanje z drugimi znanstvenimi področji, ki se ukvarjajo s telesno dejavnostjo (npr. javnim zdravstvom, biologijo, antropologijo, urbanistiko, arhitekturo, psihologijo).


dr. Herman Berčič
Fakulteta za šport, upokojeni profesor

Herman Berčič se je že zelo zgodaj zapisal športu. Mladost in tudi vsa dijaška leta je preživljal v telovadnici. Leta 1967 je diplomiral na Fakulteti za šport v Ljubljani in tam tudi magistriral. Doktoriral je leta 1983 na Kineziološki fakulteti v Zagrebu. Več kot 35 let je na Fakulteti za šport kot univerzitetni učitelj vodil Katedro za športno rekreacijo. Aktivno je usmerjal in vodil pedagoško, strokovno in znanstveno - raziskovalno delo na področju športne rekreacije na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Bil je nosilec številnih raziskovalnih projektov. Aktivno je sodeloval na mnogih domačih strokovnih posvetih in mednarodnih znanstvenih simpozijih ter kongresih. Bil je član in nekajkrat tudi vodja posameznih strokovnih združenj in organizacij doma in tudi v mednarodnem okolju. Pod njegovim mentorstvom je zaključilo študij veliko diplomantov, več specializantov, magistrantov in doktorantov. Predaval je še na štirih domačih fakultetah in na treh tujih Univerzah. Napisal je 20 samostojnih znanstvenih monografij in pri večjem številu sodeloval kot soavtor. Objavil je preko 130 različnih strokovnih člankov, s sodelavci pa je napisal 3 univerzitetne učbenike, 7 ostalih učbenikov in 4 poljudnoznanstvene knjige. Vrh njegove akademske kariere predstavlja podelitev naziva zaslužni profesor, ki mu ga je leta 2009 podelila Kineziološka fakulteta Vseučilišča v Zagrebu.


mag. Poljanka Pavletič Samardžija
Olimpijski komite Slovenije-Združenje šprotnih zvez

Poljanka Pavletič Samardžija je magistrica menedžmenta neprofitnih organizacij, po osnovni izobrazbi pa prof. športne vzgoje. V času študija je več let trenirala slovensko državno reprezentanco v športni gimnastiki, ter delovala kot FIG brevet mednarodna sodnica. Njena profesionalna pot jo je popeljala preko vseh ravni delovanja v športu, od osnovne društvene organizacije ter pozneje nacionalne panožne športne zveze na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, danes pa je zaposlena na Olimpijskem komiteju Slovenije, kjer med drugim skrbi za strateški razvoj športa. V preteklosti se je ukvarjala z organizacijo večjih mednarodnih športnih tekmovanj v tujini ter doma, kot so Evropski olimpijski festivali, tekmovanja za svetovni pokal ter evropska prvenstva v različnih športnih panogah. Sodelovala je pri nastajanju Nacionalnega programa športa RS za obdobje 2014-2022 ter Delovnega načrta za šport v Evropski uniji. Je članica ekspertne skupine Evropske komisije za področje spodbujanja telesne dejavnosti za zdravje ter HEPA National Focal Point pri Regionalnem uradu Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo. Trenutno vodi tudi projekt Razvoja kadrov v športu 2016-2022, v sklopu katerega koordinira sklop, ki je namenjen zaposlovanju kineziologov v zdravstvenih ustanovahdr. Petra Zupet
Inštitut za medicino športa

Petra je diplomirala tako na Medicinski fakulteti, kot tudi na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, nato pa je opravila specializacijo medicine športa, na MF pa je tudi doktorirala. Ima več kot 15 let kliničnih izkušenj na področju zdravstvene oskrbe športnikov. Dolga leta je bila vodja zdravstvene službe HZS, sedaj pa je že več let reprezentančna zdravnica Veslaške zveze Slovenije in Gimnastične zveze Slovenije, vodja zdravstvenih služb na različnih svetovnih in evropskih prvenstvih ter množičnih športnih prireditvah. Bila je vodja zdravstvene službe slovenske reprezentance na OI v Londonu in Evropskih igrah v Bakuju. Bila je tudi predsednica delovne komisije Ministrstva za zdravje za pripravo strokovnih smernic preventivne zdravstvene oskrbe športnikov v Sloveniji, aktivno pa sodeluje tudi v Evropskem združenju za medicino športa (EFSMA) kot članica znanstvene komisija in soavtorica priporočil »Exercise Prescription for Health« in vodja EFSMA projekta spletne strani www.efsma-scientific.eu in spletne aplikacije »Expert Support«. Je članica ali vodja različnih združenj in strokovnih teles, npr. predsednica Združenja medicine športa Slovenije, članica Strokovnega sveta Olimpijskega strokovnega centra pri OKS, članica Medicinske komisije Gorske reševalne zveze Slovenije, članica komisije za razvoj Svetovnega združenja za medicino športa, predstavnica Zdravniške zbornice v Multidisciplinary Joint Comittee on Sports Medicine idr. Petra svoje izkušnje in znanje prenaša na mlajše kot redna predavateljica na FVZ UP, na programu Aplikativna kineziologija, na usposabljanjih OKS in nacionalnih panožnih športnih zvez in kot (vabljena) predavateljica na različnih mednarodnih simpozijih, kongresih in seminarjih (FIMS, EFSMA idr.).prim. Janez Poles, dr. med
Bolnišnica Topolščica

Rodil se je 06. 10. 1951 v Slovenj Gradcu. Medicinsko fakulteto je končal v Ljubljani. Od 1980 je zaposlen v Bolnišnici Topolšica, ki jo je v času od 1985 do 2007 tudi vodil. 1984 je končal specializacijo iz interne medicine, 2001 postal primarij, 2013 pa specialist iz kardiologije in vaskularne medicine. Na "Vazduhoplovnom inštitutu" v Zemunu je 1980 opravil izpopolnjevanje iz letalske medicine. Podiplomski študij iz kardiologije je pričel v Ljubljani ter 1990 končal v Zagrebu. Na GEA Collegeu Ljubljana je specializiral Management v zdravstvu. Zadnjih 20 let se intenzivno ukvarja z rehabilitacijo srčnih bolnikov – po akutnem koronarnem dogodku ali bolnikov s srčnim popuščanjem. Poleg kliničnega dela z bolniki na oddelku, v specialistični ambulanti in funkcionalni diagnostiki, se vključuje tudi v izobraževalno in raziskovalno delo. Sodeloval je v več multicentričnih raziskavah. Objavil je 90 strokovnih, 380 poljudnostrokovnih člankov ter izdal knjigo Poti do zdravja. Predava na domačih in tujih strokovnih srečanjih, pogosto pa tudi za širšo javnost. Od leta 1980 opravlja preglede slovenskih letalcev. Od 1989 aktivno sodeluje z Atletskim klubom Velenje, sicer pa je opravljal funkcionalna testiranja in svetoval številnim športnim ekipam in reprezentantom, članom jamske reševalne čete ter gasilcem – poklicnim in prostovoljnim. Od 1999 je aktiven promotor in učitelj nordijske hoje.Janez Matoh
Zveza društev upokojencev Slovenije

Moja življenjska pot ima dve paraleli. Profesionalno sem začel na področju elektrotehnike in nadaljeval ter vztrajal pri dolgoletnem vodenju gospodarskih organizacij na področju informacijskih tehnologij. Na področju športa sem aktiven že preko 60 let. Kot amaterski delavec in prostovoljec sem deloval v številnih športnih okoljih kot izvajalec , animator ,vodja različnih projektov ,vodja lokalnih, ,regonalnih in nacionalnih športnih asociacij. Sodeloval sem tudi v mednarodnih športnih asociacijah. Pomemben del mojega delovanja je vezan tudi na vrhunski šport .Več desetletji pa sledim celostnim vsebinam športa za vse konceptualno in projektno. Pomembna dodana vrednost se je pa v zadnjem desetletju akumulirala tudi na področju »šport za zdravje« in »gibalna kultura ,rekreacija in šport starejših. Privzet tipičen posloven miselni vzorec mi tudi nudi svojstven pogled na celovito športno problematiko. Življenjska energija, izkušnje in nekaj znanj ter sledenje trendom na področju celovite «telesne kulture » mi vsebinsko aktualno osmišlja tudi jutrišnji dan!dr. Miha Vodičar
Fakulteta za šport

Hrbtenični kirurg, zaposlen na Oddelku za kirurgijo hrbtenice na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana. Poklicno se ukvarja predvsem s kirurškim zdravljenjem degenerativnih bolezni hrbtenice, pa tudi z infekcijskimi, vnetnimi, tumorskimi, pediatričnimi in drugimi bolezenskimi stanji na hrbtenici. Doktoriral na temo kirurškega zdravljenja hernije medvretenčne ploščice in je trenutno nazivni asistent na Katedri za ortopedijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.Jaka Strel, dr. med.
Fitlab

Jaka Strel, specialist družinske medicine, študent na doktorskem študijskem programu Kineziologija (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport). Zaposlen v Zavodu Fitlab, delo družinskega zdravnika opravlja ambulanti Arcus Medici v Žireh. Soavtor in vodja projekta sodobnega organiziranja preventivne zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Vrhnika v letih 2014-2015, ter glavni urednik Zbornika: Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje.Marta Macedoni Lukšič, dr.med.

Marta Macedoni Lukšič je specialistka pediatrije in doktorica znanosti. Do konca februarja 2013 je bila zaposlena na Pediatrični kliniki v Ljubljani kot vodja ambulante za avtizem. Od takrat dalje je zaposlena na Inštitutu za avtizem in sorodne motnje kot zdravnica specialistka in direktorica. Od l.1995 dela z otroki in mladostniki z nevrološkimi in razvojnimi motnjami, zadnjih 12 let pa še posebej s tistimi, ki imajo spektroavtističe motnje. V letih 2004-2005 je bila Fulbrightova štipendistka na Univerzi Kalifornija, Davis, Inštitutu MIND, v Sacramentu, ZDA, kjer se je dodatno izobraževala in opravila tudi raziskovalno delo na področju avtizma. Po vrnitvi je začela na Pediatrični kliniki uvajati zdravstveno obravnavo za te otroke ter ustanovila neprofitni Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje. V letih 2006-2008 je vodila delovno skupino za pripravo nacionalnih smernic za otroke z avtizmom pri Ministrstvu za zdravje RS. Od leta 2012 je nacionalna koordinatorka pri South-East European Autism Network (SEAN). V letih 2015-2016 je vodila projekt Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom- ZORA, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma. Od l. 2014 je docentka za predmet Pediatrija na Medicinski fakulteti v Mariboru, predava tudi na Pedagoški fakulteti v Mariboru.dr. Vedran Hadžić
Fakulteta za šport

Medicinsko fakulteto je končal v Ljubljani, na isti fakulteti pa je tudi doktoriral s temo o dejavnikih tveganja za športne poškodbe pri odbojki. Od l. 2003 je zaposlen na Fakulteti za šport na Katedri za medicino športa. Primarno področje dela je povezano z izokinetičnimi meritvami, kar uspešno povezuje s preučevanjem športnh poškodb. Član je uredniškega odbora mednarodne indeksirane revije Isokinetic and Exercise Science. V zadnjem obdobju deluje na promociji in spodbujanju učinkov vadbe pri specifičnih populacijah kot so otroci in nosečnice (je soustvarjalec slovenskih smernic za telesno dejavnost otrok in mladostnikov ter nosečnic) ter poučuje in preučuje problematiko vadbe pri kroničnih boleznih oz. po poškodbah gibal. Je avtor oz. soavtor 18-ih znanstveno-raziskovalnih del v mednarodni literaturi ter izkazuje tudi primerno citiranost. Na Fakulteti za šport deluje kot član Komisije za študijske zadeve ter Etične komisije na področju športa ter poučuje predmete POŠKODBE GIBAL IN VADBA ter KRONIČNE BOLEZNI IN VADBA na magistrskem študiju kineziologije. L. 2011 je bil predsednik organizacijskega komiteja največjega športno-medicinskega srečanja pri nas in sicer kongresa medicine športa svetovne odbojkarske zveze – FIVB, vključen pa je v izobraževanje s področja medicine športa na Mednarodnem olimpijskem komiteju.dr. Suzana Pustivšek
ZD Kranj

Suzana Pustivšek je doktorica kineziologije, zaposlena kot kineziologinja v zdravstvenem domu Kranj. Njeno delo je usmerjeno v umeščanje kineziologa v sistem zdravstvenega doma Kranj na področju preventivne in post-rehabilitacijske vadbe ter povezovanje kineziologa z lokalno skupnostjo. Pred tem je delovala na kliniki za fizikalno medicino, rehabilitacijo in šport v Dohi, Katar, kot del ekipe ˝Exercise and Sport Science˝. Doktorat je zaključila na Fakulteti za Šport v Ljubljani na temo tveganja za nastanek motenj hranjenja med športniki adolescenti. V času študija je kot zunanja sodelavka sodelovala z Inštitutom za šport na Fakulteti za Šport na področju meritev vrhunskih športnikov in rehabilitacijskih vadb.dr. Boris Sila
Fitnes zveza Slovenije

Doc. dr. Boris Sila, prof. športne vzgoje - upokojenec Zadnja zaposlitev: Fakulteta za šport, nosilec predmeta fitnes, predstojnik katedre za fitnes in aerobiko Doktorat znanosti – 1989 na temo prostega časa in športne rekreacije zaposlenih Na fakulteti za šport sodeloval pri predmetih: športna rekreacija, fitnes, reševanje iz vode, aktivnosti v prirodi, potapljanje, jadranje na deski, deskanje na snegu, alpsko smučanje Raziskovalna področja: športna rekreacija, prosti čas, šport in turizem, fitnes, najprej član raziskovalne skupine pod vodstvom dr. Krešimirja Petroviča potem pa vodja skupine, ki je izvajala longitudinalno študijo (17 posameznih raziskav) o športni dejavnosti Slovencev (prva študija leta 1974, zadnja 2010) . Strokovno – organizacijsko delo: v različnih športnih zvezah in društvih, strokovnih odborih, strokovnih komisijah. Danes: Predsednik Strokovnega odbora Fitnes zveze Slovenije, predavatelj na strokovnih srečanjih in različnih strokovnih usposabljanjih.Dušan Gerlovič

Dušan Gerlovič je: - višji predavatelj in samostojni razvijalec za področje "znanost o športu - kineziologija", delno zaposlen kot predavatelj športne vzgoje na Univerzi v LJ in na Sokolski zvezi Slovenije; - vodja in koordinator vseslovenskega gibanja *S športom je življenje lepše* (izvaja ga Sokolska zveza Slovenije); - član Strokovnega sveta športa za vse pri OKS-ZŠZ; - predsednik Fitnes zveze Slovenije in podpredsednik Kluba managerjev Ljubljana; - član uredniškega odbora športne revije Sokol in urednik strokovne revije Univerzitetni šport.Špela Bogataj
Fakulteta za šport

Špela Bogataj, mag. prof. šp. vzg.. Špela Bogataj je študentka doktorskega študija Kineziologije na Fakulteti za šport. Zaposlena je kot mlada raziskovalka na Univerzitetnem Kliničnem centru v Ljubljani na oddelku za nefrologijo. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno na preučevanje gibalne oviranosti dializnih bolnikov in njihove gibalne rehabilitacije.Mojca Markovič

Mojca Markovič je nekdanja košarkarska reprezentantka Slovenije, ki se je po zaključku igralske kariere usmerila v trenersko delo z mladimi. Zaposlena je na Športni uniji Slovenije, kjer vodi mednarodne projekte Move Transfer, Active School Communities, European Fitness Badge in Now We Move, nacionalne projekte Slovenija v gibanju 365, Naravi prijazne športne počitnice za otroke in Festival aktivnega staranja ter skrbi za program gospodarjenja z nepremičninami Športne unije Slovenije.Tina Hanžič

Tina Hanžič je diplomantka Fakultete za šport, kjer trenutno opravlja podiplomski študij Kineziologije. Ukvarja se z osebnim trenerstvom in vodenimi vadbami v ŠUS Eurofitnes centru v Ljubljani. Je licencirana inštruktorica Body Pump programa, ki dela tako z odraslimi kot otroci.Programski svet

dr. Maja Bučar Pajek, Fakulteta za šport – predsednica Programskega sveta
dr. Herman Berčič, Fakulteta za šport (upokojeni predsednik) – namestnik predsednice
mag. Janez Sodržnik, Olimpijski komite Slovenije-Združenje šprotnih zvez
mag. Poljanka Pavčetič Samardžija, Olimpijski komite Slovenije-Združenje šprotnih zvez
dr. Milan Žvan, Fakulteta za šport
dr. Maja Dolenc, Fakulteta za šport
Matej Planko, Planinska zveza Slovenije
dr. Boris Sila, Fitnes zveza Slovenije
mag. Patrik Peroša, Športna unija Slovenije
Janez Matoh, Zveza društev upokojencev Slovenije
mag. Andrea Backovič Juričan, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Petra Zupet, Inštitut za medicino športa


Organizacijski odbor

mag. Janez Sodržnik, Olimpijski komite Slovenije-Združenje šprotnih zvez - predsednik
mag. Taja Škorc, Olimpijski komite Slovenije-Združenje šprotnih zvez – namestnica predsednika
Gorazd Cvelbar, Olimpijski komite Slovenije-Združenje špornih zvez – namestnik predsednika
Dušan Gerlovič, Fitnes zveza Slovenije
Damjan Omerzu, Planinska zveza Slovenije
Ana Radivo, Športna unija Slovenije
Daniel Knaus, Sokolska zveza Slovenije
Maja Petrič, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Aleš Remih, Športna zveza Ljubljane

PRIZORIŠČE

13. in 14. oktober 2017

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani,
prostori bivše Plesne šole Urška

Dunajska cesta 18,
1000 Ljubljana


12. Kongres športa za vse poteka v času sejma Narava zdravje. Vsi udeleženci kongresa prejmejo brezplačno vstopnico za vstop na sejem.

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Kotizacija za udeležbo na kongresu znaša 18.30 EUR (DDV vključen) in zagotalja:

  • Prisotnost na kongresu
  • Zbornik kongresa
  • Pogostitev med odmori
  • Vstopnico za sejem Narava–zdravje

PRIJAVNICA

Prijave sprejemamo do 10. oktobra 2017. Prijavite se preko spodnje spletne prijavnice.

Prijava na kongres postane veljavna ob plačilu kotizacije! Račun boste prejeli ob registraciji na kongresu.

Opozorilo: V kolikor je plačnik fizična oseba naknadna izdaja računa na organizacijo ni možna!

 

CLC KONGRES

TAFISA CLC

Partner 12. Kongresa športa za vse je Svetovna organizacija športa za vse TAFISA (The Association for International Sport for All), ki skupaj s Športno unijo Slovenije izvaja mednarodno izobraževanje CLC (Certified leadership course). Namenjeno je izobraževanja vodilnega kadra na področju športa za vse. Del programa mednarodnega izobraževanja CLC je tudi 12. Kongres športa za vse. Več informacij o CLC izobraževanju na povezavi.

ZBORNIK PRISPEVKOV

Zbornik prispevkov 12. kongresa športa za vse si lahko ogledate tukaj.


PREDSTAVITVE

S klikom na povezave si lahko ogledate predstavitve posameznih predavateljev.